ARTIKA Trepid


TOOTED : MATERJALID : HIND : KONTAKT

EELISED : HOOLDUS : GARANTII : FIRMAST

EELISED

 

 


+ ARTIKA trepp ei takista valguse tulva Teie elu- ja tööruumis ka juhul, kui trepp on paigaldatud akende või klaasfassaadi foonile.

+ Traditsiooniliste põskpuude ja varvaslaudade puudumine trepi konstruktsioonis välistab kriuksumiste ja naginate tekke.

+ ARTIKA trepi astmete paksus on min. 50 mm. Konkurentide pakutav 38 .. 40 mm võib jätta moosiriiuli mulje.

+ Kasutame parimaid materjale ja tehnoloogiat et säilitada garantiitööde mahtu olematuna. Me ei püüa toote omahinda optimeerida materjalide, liimide ja viimistluse arvelt.

+ Säilitame kõikide tellitud treppide tehnilised joonised oma arhiivis kuni 20 aastat. Nii saame kasutamisel tekkivate võimalike vigastuste või määrdumise korral asendada trepi astmeid ka ükshaaval.

+ Trepi konstruktsioon jätab võimaluse arvestada hilisemate võimalike põrandastruktuuri muutustega.

+ Oma ala - Osaühingul ARTIKA Trepid on üks ja ainus tegevusala - trepid. Kogu meeskonna tähelepanu, oskused ja tahe on suunatud ühte punkti - parimate lahenduste pakkumisele, ARTIKA treppide funktsionaalsuse ja ohutuse tagamisele.

© ARTIKA Trepid OÜ

Kauba 16, Tallinn 11312

Tel: 674 8229

trepp@artika.ee