Trepi detailid.

trepi käsipuu

Soovitame pöörata tähelepanu meie treppide käsipuule. Eriti siis, kui tegemist on pöörava trepiga. ARTIKA treppidel on alati trepi pöördekohas sujuvate pöörangutega käsipuu. Ehk käsipuu jõuab ühtse tervikuna teisele korrusele välja ning ühineb seal sujuvalt avapiirdega.

Me ei paku kunagi kliendile lahendust, kus trepi pöördekohas ei ole käsipuud.


Miks eelistada ARTIKA treppi?

+ ARTIKA trepp ei takista valguse tulva Teie elu- ja tööruumis ka juhul, kui trepp on paigaldatud akna või klaasfassaadi foonile.

+ Trepi konstruktsioon jätab võimaluse arvestada hilisemate võimalike põrandastruktuuri muutustega. Näiteks lisasoojustuse või põrandakütte paigaldusega tekkiv kõrguste muutus.

+ ARTIKA trepp on taaskasutatav. Tänu astmete vahelise kõrguse reguleerimise võimalusele on treppi võimalik paigaldada kasvõi teise hoonesse. Vajadusel saab astmete lisamise või ära jätmisega kompenseerida väga suuri kõrguste vahesid nii, et iga astme tõus on sama.

+ Traditsiooniliste põskpuude ja varvaslaudade puudumine trepi konstruktsioonis välistab kriuksumiste ja naginate tekke.

+ ARTIKA trepi astmete paksus on minimaalselt 50 mm.

+ Kasutame parimaid materjale ja tehnoloogiat et säilitada garantiitööde mahtu olematuna. Me ei optimeeri toote omahinda materjalide ja viimistluse kvaliteedi arvelt.

+ Säilitame kõikide tellitud treppide tehnilised joonised oma arhiivis kuni 20 aastat. Nii saame kasutamisel tekkivate võimalike vigastuste või määrdumise korral asendada trepi astmeid ka ükshaaval.

+ Valmistame kõik trepi nii puidust kui metallist detailid meie omas tootmises.

+ Oma ala – Osaühingul ARTIKA Trepid on üks ja ainus tegevusala – trepid.